Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI od 25.05.2018

1. Przetwarzanie danych Serwisu fabryq.pl

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu fabryq.pl Administrator (fabryq.pl) zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w sklepie fabryq.pl, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej znajdują się szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika w Serwisie fabryq.pl.

2. Główne przesłanki i podstawy prawne przetwarzania danych w przez Serwis fabryq.pl

Ochrona prywatności użytkowników Serwisu fabryQ.pl jest bardzo istotna, w związku z czym staramy się zadbać o ochronę ich danych osobowych w jak najwyższym stopniu. Pragniemy aby każdy Klient korzystający z naszego Serwisu www.fabryq.pl miał poczucie całkowitego bezpieczeństwa, stąd wprowadziliśmy odpowiednie zabezpieczenia, uniemożliwiające osobom nieupoważnionym, nieautoryzowaną ingerencję w dane osobowe użytkowników serwisu.

Korzystanie z Serwisu fabryq.pl

Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu fabryq.pl (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies), a nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nie posiadające Konta) przetwarzane są przez Administratora (tj. Fabryq.pl)

Zbierane dane są tylko i wyłącznie związane z rejestracją użytkownika oraz prawidłowemu wykonaniu usługi. tj.
- w celu świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu internetowego www.fabryq.pl

- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora w szczególności związanych z prezentowaniem reklam.

Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane na platformie sklepowej. Zebrane informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Formularz rejestracyjny

Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie www.fabryq.pl, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta lub udostępnienie tych danych przy użyciu swojego profilu w portalu społecznościowym facebook.com. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej adresu dostawy oraz podania numeru teletonu jest obowiązkowej, brak tych informacji skutkuje brakiem możliwości założenia konta a co za tym idzie uniemożliwia złożenia zamówienia.

Klienci mają możliwość rejestracji jako gość (konto tymczasowe) lub założenie konta stałego klienta.

W formularzu należy też uwzględnić opcjonalnie, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji marketingowych w postaci newslettera. Należy również, zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą RODO wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówień i usług zlecanych w sklepie www.fabryq.pl

Dane osobowe są przetwarzane wówczas:

- w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w
Serwisie www.fabryq.pl – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
- w celach marketingowych Administratora tj. Fabryq.pl
Jeżeli Użytkownik umieszcza jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

4. Składanie zamówień w Serwisie www.fabryq.pl

Sprzedaż za pośrednictwem Serwisu www.fabryq.pl wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych zarejestrowanego Użytkownika. Złożenie zamówienia wymaga posiadania lub założenia Konta w Serwisie lub podanie adresu poczty elektronicznej w procesie zakupowym jako „gość”. Podanie danych adresowych jest niezbędne do wykonania usługi i realizacji zamównienia.

Wszelkie zmiany i aktualizacje związane z Polityką Prywatności umieszczane będą na stronie Serwisu www.fabryQ.pl. Polityka Prywatności, ma za zadanie ustanowienie zasad zbierania i wykorzystywania informacji o Klientach, uzyskanych podczas procesu zakupowego. Wszelkie zebrane dane, mają na celu podniesienie jakości oferowanych przez nas usług. Serwisu fabryq.pl nie odsprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych adresowych i personalnych. Wszelkie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z polityką RODO. Jeśli użytkownik nie akceptuje treści Polityki prywatności nie ma możliwości korzystania z usług naszego Serwisu. Osoby niepełnoletnie nie powinny korzystać z formularzy rejestracyjnych, bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów.

Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
- w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.

5. Formularze kontaktowe

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Adres e- mail, podany w momencie rejestracji (klient, Gość) czy też za pośrednictwem formularza kontaktowego nie będzie widoczny dla osób trzecich. Zostanie on wykorzystany tylko i wyłącznie do potwierdzenia statusów zamówienia, odpowiedzi na pytanie lub też opcjonalnie wysyłania cyklicznego newslettera, w zależności od preferencji Klienta.

Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu

statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

6. Marketing

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji

- wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom

- kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);

- prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną).
W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje zakupowe w celu jak najlepszego dopasowania oferty na przyszłość.

Przetwarzanie danych osobowych w tym celu odbywa się w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ).

7. Newsletter

W celu uzyskiwania bezpłatnych i cyklicznych informacji droga elektroniczną wymaga się wyrażenia zgody na otrzymywanie tego typu ofert w formie newslettera. Użytkownik wypełnia odpowiedni formularz dodaje imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Osobom, które w tym celu podały dane i wyraziły zgodę na otrzymywanie takich wiadomości, Administrator świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie lub skierowanie żądanie usunięcia danych skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.
Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
- w przypadku kierowania do Użytkownika treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8. Marketing bezpośredni

Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora do kierowania do niego treści marketingowej za pośrednictwem poczty e-mail. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził w tym zakresie zgodę, którą Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie.

9. Portale społecznościowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil fabryq.pl prowadzony w portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora, promowaniu Serwis, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Facebook i Instagram. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz niezbędność przetwarzania do wykonania zobowiązania (art. 6 ust. 1 lit.

b) RODO) w zakresie, w jakim zapytania kierowane za pośrednictwem messengera Facebook dotyczą reklamacji.

10. Pliki „COOKIES”

Niektóre części Serwisu fabryq.pl wymagają korzystania z plików Cookies. Są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwer fabryq.pl na komputer, telefon lub tablet użytkownika/klienta aby dokonać identyfikacji, dzięki której możliwe będzie uproszczenie lub umorzenie danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
- pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa

- Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

11. Logi serwera

W momencie korzystania przez użytkownika/klienta ze Sklepu fabryQ.pl, na podstawie logów serwera zbierane są informacje o jego adresach IP, które wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów techniczno-statystycznych przez Administratora fabryq.pl

12. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od okresu utrzymywanie Konta Użytkownika. Wszystkie dane są przetwarzane w czasie istnienia konta a po jego zamknięciu niezwłocznie usuwane.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.

13. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem fabryq.pl pod adresem: pracownia@fabryq.pl

W każdej chwili Klient może wypisać się z bazy danych, bez podania przyczyny oraz usunąć wszystkie podane informacje. Równocześnie, pozostając w zgodzie z prawem, Serwis fabryQ.pl daje wgląd we własne dane oraz całkowitą możliwość ich zmiany i modyfikowania.

14. Odbiorcy danych

W związku z właściwą realizacją usługi dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia),

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

15. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Administratorem Twoich danych osobowych jest FabryQ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Maratońska 3/68, 61-553 Poznań. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji i obsługi konta użytkownika, w szczególności w celu umożliwienia dokonywania zakupów w Serwisie fabryq.pl, w celach marketingowych, a także w celach statystycznych i analitycznych administratora: pracownia@fabryq.pl 531 322 797

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl